Jennifer

jenniferJENNIFER

Me nyinee no, na wonnye me ntom da. M’awofo ntam abusuabɔ nyɛ papa nti bere a me maame wui bere a m’adi mfe 12 no, ɛkaa me nkoa mpɛn pii no ara. Ɛwom sɛ megyee Kristo toom asram mmiensa ansa na ɔrewu nanso na m’asiesies meho wɔ honhom fam ɔhaw a mɛhyia bere a mefii asɔre no mu. Ɛyi yɛe bere a Mormon asɛmpatrɛwfo yii wɔnho adi wɔ me fie na wɔka kyerɛɛ me sɛnea m’awofi kan abrabɔ wɔ Mormonsom no te ankasa eyi maa meho dwiriw me sɛ mɛhu, enti me bɔɔ mmɔden sɛ mɛyɛ saa mpo na me maa wɔbɔɔ me asu maa awufo na megyee akyɛde pii wɔ asɔredan no mu. Dɛn osuahu a ɛyɛ ahometew bɛn ni! Metwee meho sɛ mɛfi Mormonsom mu, nanso mpo wohuu me! Saa ɛyɛ Kristofo nnamfo a anka minnim sɛ menya ahoɔden de afi Mormonsom mu korakoraa.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: BorɔfoSpanishSpanish