Ron – Ex-RLDS

ron.:RON

Meyɛ mfe anum awo ntotoaso mufo, a ɛyɛ Mormonsom mu kuw a watew wɔnho a wɔfrɛ wɔn “Community of Christ”. Me nkokoaaberem nkae nyinaa yɛ afie asetena a ɛyɛ ahofama mapa ma Mormon Nhoma no nkyerɛkyerɛ. Me nana kansoa baa Mormonsom wɔ afeha a ɛtɔ so 19 no mfinini ne akyiri onyae nkɔɔso bɛyɛɛ Asomafo. Mefii kuw no mu yɛɛ gyinaesi a ɛyɛɛ ahometew. Ɛyi maa meyɛɛ basaa faa Onyankopɔn ho ne nea ato m’abrabɔ ne m’abusua. Bɛyɛ mmere kakraa na ɛyɛ yaw paa sɛ mɛtumi  akenkan afi Kyerɛwnsɛm mu. Awiee koraa, Awurade boaa me maa menyae ayerasa na afei obue m’ani maa mihuu nea ɔwɔ ma me.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: BorɔfoSpanishSpanish